Pokemon Paradijs
Pokemon Paradijs
De Site
Welkom
Nieuws (site)
Nieuws (media)
Pokedex (GS)
Pokedex (DP)
Pokemon Les
Pokemon Gekte
Links
Tekenfilm
Afleveringen
Titelsongs
Pokéraps
Pikachu's Jukebox
Karaokémon
Team Rocket
Speelfilms
Koopvideo's
Plaatjes
Kleurplaten
Tekenles
3D Plaatjes
Icoontjes
Bewegende Plaatjes
Achtergronden
Ruilkaarten (TCG)
Sets/kaarten
Decks
Spelregels
Valse kaarten
Verzamelen
Topps
Burger King
Danone
Flippo's
Munten
Postzegels
Stickers (Merlin)
Stickers (Artbox)
Nintendo Games
Gold/Silver
Pinball
Stadium
Snap
Pokémon mini
Online Games
Woordzoeker
Schuifpuzzel
Memory
Galgje
Pikachu Skateboard
CD's/CD-roms
2.B.A. Master
The First Movie
The First Movie (2)
Pokémon 2000
Pokémon 3
Totally Pokémon
Pokémon X
Pokémon 3 (NL)
De Reis van Johto (NL)
Pkmn Project Studio
Contact
E-mail

Vaardigheden & Aanvallen (G/S)

Uitleg tabel

* Aanval is veranderd ten opzichte van Red/Blue/Yellow.
Gold Deze aanvallen komen alleen in Gold/Silver/Crystal voor.
AANVAL Engelse (en tussen haakjes de Nederlandse vertaling) van de aanval.
TYPE Type aanval: water, fire, etc.
SCH Schade die de aanval aan kan brengen. Dit is NIET de schade in HP maar een soort getal die de sterkte van de aanval aangeeft, zodat aanvallen onderling vergeleken kunnen worden.
HIT De kans op een treffer.
PP Pokémon Power. Aantal keer dat de Pokémon met deze aanval kan aanvallen zonder bij te laden bij bv. een Pokémon Center of door gebruik te maken van een item dat de PP herstelt.
EFFECT Het effect dat de aanval heeft (dat kan zowel op zichzelf als op de tegenstander zijn!)

AANVAL TYPE SCH HIT PP EFFECT
ABSORB
(Absorbeer)
Grass 20 100% 20 Pokémon absorbeert HP van de tegenstander gelijk aan de helft van de aangebrachte schade
ACID
(Zuur)
Poison 40 100% 30 10% kans dat de verdediging van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
ACID ARMOR
(Zuurschild)
Poison - 100% 40 Verhoogt tijdelijk de verdediging van de Pokémon met 2 levels
AEROBLAST
(Luchtschot)
Flying 100 95% 5 Heeft 25% kans op een voltreffer
AGILITY
(Behendigheid)
Psychic - 100% 30 Verhoogt tijdelijk de snelheid van de Pokémon met 2 levels
AMNESIA
(Geheugenverlies)
Psychic - 100% 20 Verhoogt tijdelijk de speciale verdediging van de Pokémon met 2 levels
ANCIENTPOWER
(Oude kracht)
Rock 60 100% 5 10% kans dat alle statistieken (snelheid, aanval, verdediging, speciale aanval/verdediging) van de Pokémon tijdelijk met 1 level worden verhoogd
ATTRACT
(Aantrekkingskracht)
Normal - 100% 15 Als de tegenstander van het andere geslacht is, is er 50% kans dat de tegenstander de volgende beurt niet kan aanvallen
AURORA BEAM
(Aurora Straal)
Ice 65 100% 20 10% kans dat de aanvalskracht van de tegenstander tijdelijk met 1 level worden verlaagd
BARRAGE
(Speraanval)
Normal 15 85% 20 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
BARRIER
(Barriere)
Psychic - 100% 30 Verhoogt tijdelijk de verdediging van de Pokémon met 2 levels
BATON PASS
(Stokje Doorgeven)
Normal - 100% 40 Stelt de trainer in staat om tijdens een gevecht te wisselen van Pokémon en alle bonussen (bv. verhoogde verdediging of aanvalskracht) door te geven aan de nieuwe Pokémon
BEAT UP
(Pak Slaag)
Dark 10 100% 10 Alle Pokémon uit het team vallen aan, behalve Pokémon die iets opgelopen hebben (in slaap, vergiftigd, etc.). De uiteindelijke schade is afhanelijk van de speciale aanvalskracht van elke Pokémon zelf
BELLY DRUM
(Buiktrommel)
Normal - 100% 10 Verhoogd tijdelijk de aanvalskracht van de Pokémon met 10 levels (echter tot een maximum van +6 levels) in ruil voor de helft van de HP
BIDE
(Wacht Af)
Normal - 100% 10 De Pokémon wacht 2 of 3 beurten af en brengt de tegenstander dan twee keer de schade aan die de Pokémon tijdens het afwachten heeft opgelopen
BIND
(Koppeling)
Normal 15 75% 20 Voorkomt 2 tot 5 beurten dat de tegenstander kan vluchten en brengt dan extra schade toe aan de tegenstander (1/16 van zijn max. HP) bovenop de schade die een andere aanval in die beurt veroorzaakt
BITE
(Beet)
Dark * 60 100% 25 30% kans dat de tegenstander een beurt over slaat
BLIZZARD
(Sneeuwstorm)
Ice 120 70% 5 10% kans dat de tegenstander bevriest
BODY SLAM
(Lijfstraf)
Normal 85 100% 15 30% kans dat de tegenstander verlamd raakt
BONE CLUB
(Botknuppel)
Ground 65 85% 20 10% kans dat de tegenstander een beurt overslaat
BONE RUSH
(Botstorm)
Ground 25 80% 10 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
BONEMERANG
(Botmerang)
Ground 50 90% 10 De Pokémon valt 2 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
BUBBLE
(Bubbel)
Water 20 100% 30 10% kans dat de snelheid van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
BUBBLEBEAM
(Bubbelstraal)
Water 65 100% 20 10% kans dat de snelheid van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
CHARM
(Charme)
Normal - 100% 20 Verlaagt tijdelijk de aanvalskracht van de tegenstander met 2 levels
CLAMP
(Klem)
Water 35 75% 10 Voorkomt 2 tot 5 beurten dat de tegenstander kan vluchten en brengt dan extra schade toe aan de tegenstander (1/16 van zijn max. HP) bovenop de schade die een andere aanval in die beurt veroorzaakt
COMET PUNCH
(Komeetslag)
Normal 18 85% 15 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
CONFUSE RAY
(Verwarstraal)
Ghost - 100% 10 Verwart de tegenstander
CONFUSION
(Verwarring)
Psychic 50 100% 25 10% kans dat de tegenstander in de war raakt
CONSTRICT
(Klemvast)
Normal 10 100% 35 10% kans dat de snelheid van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
CONVERSION
(Conversie)
Normal - 100% 30 De Pokémon verandert naar het type van de laatste aanval die tegen hem gebruikt is *
CONVERSION2
(Conversie2)
Normal - 100% 30 De Pokémon verandert naar een random type die weerstand heeft tegen of immuun is voor het type van de laatste aanval die de tegestander tegen je gebruikt heeft
COTTON SPORE
(Katoenspoor)
Grass - 85% 40 Verlaagt tijdelijk de snelheid van de tegenstander met 2 levels
COUNTER
(Terugslag)
Fighting - 100% 20 De Pokémon valt altijd als laatste aan en brengt, alleen bij fysieke aanvallen van de tegenstander, dubbele schade toe aan aan de tegenstander
CRABHAMMER
(Krabhamer)
Water 90 85% 10 Heeft 25% kans op een voltreffer
CROSS CHOP
(Kruisslag)
Fighting 100 80% 5 Heeft 25% kans op een voltreffer
CRUNCH
(Knars)
Dark 80 100% 15 30% kans dat de speciale verdediging van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
CURSE
(Vloek)
???? - 100% 10 Als de aanval wordt gebruikt door een Ghost/Spook Pokémon wordt zijn HP gehalveerd en loopt de tegenstander elke beurt schade op die gelijk is aan die hoeveelheid HP. Als de aanval door een andere type Pokémon wordt gebruikt, gaat zijn snelheid tijdelijk met 1 level omlaag en gaan zijn aanvalskracht en verdediging tijdelijk met 1 level omhoog
CUT
(Snij)
Normal 50 95% 30 Buiten gevechten kun je hiermee sommige bomen omhakken
DEFENSE CURL
(Verdediging)
Normal - 100% 40 Verhoogt tijdelijk de verdediging van de Pokémon met 1 level. Verdubbelt de basisschade van Rollout als je deze aanval direct hierna gebruikt
DESTINY BOND
(Noodlot)
Ghost - 100% 5 Als de Pokémon deze aanval gebruikt en daarna uitgeschakeld wordt, wordt ook de tegenstander uitgeschakeld
DETECT
(Detectie)
Fighting - 100% 5 Weert de aanval van de tegenstander af. De kans op succes neemt af als de aanval achter elkaar wordt gebruikt
DIG
(Graaf)
Ground 60 100% 10 De Pokémon graaft zich tijdens de eerste beurt in en valt de tweede beurt aan. Tijdens het ingraven kan de Pokémon slechts door enkele aanvallen (zoals Earthquake en Fissure) geraakt worden. Buiten gevechten kun je er mee ontsnappen uit grotten
DISABLE
(Uitschakelaar)
Normal - 55% 20 Schakelt de laatstgebruikte aanval van de tegenstander uit gedurende 2 tot 5 beurten *
DIZZY PUNCH
(Duizelslag)
Normal 70 100% 10 20% kans dat de tegenstander in de war raakt
DOUBLE KICK
(Dubbelschop)
Fighting 30 100% 30 De Pokémon valt 2 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
DOUBLE TEAM
(Dubbelteam)
Normal - 100% 15 Verhoogt tijdelijk de kans om aanvallen te ontwijken van de Pokémon met 1 level
DOUBLE-EDGE
(Weerslag)
Normal 120 100% 15 De Pokémon loopt zelf ¼ van de schade van de tegenstander op
DOUBLESLAP
(Dubbelslag)
Normal 15 85% 10 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
DRAGON RAGE
(Drakenfurie)
Dragon - 100% 10 Veroorzaakt 40 HP schade bij de tegenstander
DRAGONBREATH
(Drakenadem)
Dragon 60 100% 20 30% kans dat de tegenstander verlamd raakt
DREAM EATER
(Droometer)
Psychic 100 100% 15 De Pokémon absorbeert HP van de tegenstander gelijk aan de helft van de aangebrachte schade (werkt alleen als de tegenstander slaapt)
DRILL PECK
(Drilboor)
Flying 80 100% 20 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
DYNAMICPUNCH
(Dynamische Slag)
Fighting 100 50% 5 Verwart de tegenstander
EARTHQUAKE
(Aardbeving)
Ground 100 100% 10 Brengt dubbele schade toe aan de tegenstander als hij Dig heeft gebruikt
EGG BOMB
(Eierbom)
Normal 100 75% 10 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
EMBER
(Sintel)
Fire 40 100% 25 30% kans dat de tegenstander zich verbrandt
ENCORE
(Nog Een keer)
Normal - 100% 5 Zorgt ervoor dat de tegenstander 2 tot 6 keer dezelfde aanval blijft gebruiken
ENDURE
(Uithoudingsvermogen)
Normal - 100% 10 De HP van de Pokémon blijft minimaal 1 HP tijdens de beurt waarin de Pokémon deze aanval gebruikt. De kans op succes neemt af als de aanval achter elkaar gebruikt wordt
EXPLOSION
(Explosie)
Normal 250 100% 5 Na de aanval is de aanvallende Pokémon uitgeschakeld *
EXTREMESPEED
(Extreme Snelheid)
Normal 80 100% 5 De Pokémon valt als eerste aan. Als beide Pokémon deze aanval gebruiken valt de snelste als eerste aan
FAINT ATTACK
(Flauwval Aanval)
Dark 60 100% 20 De aanval is altijd raak, zelfs als de tegenstander ontwijkingsverhogende aanvallen zoals Double Team of Minimize heeft gebruikt
FALSE SWIPE
(Valse Slag)
Normal 40 100% 40 Na deze aanval heeft de tegenstander nog minimaal 1 HP over. Deze aanval kan dus nooit een tegenstander uitschakelen en kan dus heel erg handig zijn om wilde Pokémon te vangen!
FIRE BLAST
(Vuurschot)
Fire 120 85% 5 10% kans dat de tegenstander zich verbrandt
FIRE PUNCH
(Vuurslag)
Fire 75 100% 15 10% kans dat de tegenstander zich verbrandt
FIRE SPIN
(Vuurdraak)
Fire 15 70% 15 Voorkomt 2 tot 5 beurten dat de tegenstander kan vluchten en brengt dan extra schade toe aan de tegenstander (1/16 van zijn max. HP) bovenop de schade die een andere aanval in die beurt veroorzaakt
FISSURE
(Kloof)
Ground - 30% 5 Als deze aanval lukt wordt de tegenstander in één keer uitgeschakeld. Kan ook een tegenstander raken die Dig heeft gebruikt
FLAIL
(Ranseling)
Normal - 100% 15 Des te lager de HP van de Pokémon is des te hoger is de schade die aangebracht wordt aan de tegenstander
FLAME WHEEL
(Vlamwiel)
Fire 60 100% 25 10% kans dat de tegenstander zich verbrandt. Tevens kan de Pokémon zichzelf en de tegenstander met deze aanval ontdooien
FLAMETHROWER
(Vlammenwerper)
Fire 95 100% 15 10% kans dat de tegenstander zich verbrandt
FLASH
(Flits)
Normal - 70% 20 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander met 1 level. Buiten gevechten kun je er grotten mee verlichten
FLY
(Vlieg)
Flying 70 95% 15 De Pokémon vliegt tijdens de eerste beurt hoog de lucht in en valt de tweede beurt aan. Tijdens het vliegen kan de Pokémon slechts door enkele aanvallen (zoals Thunder) geraakt worden. Buiten gevechten kun je er mee naar steden vliegen die je al bezocht hebt.
FOCUS ENERGY
(Focus Energie)
Normal - 100% 30 Verhoogt de kans op een voltreffer met 12.5%
FORESIGHT
(Vooruitzicht)
Normal - 100% 40 De volgende aanval zal zijn oorspronkelijk nauwkeurigheid hebben zelfs als de tegenstander ontwijkende (evasion) aanvallen zoals Double Team heeft gebruikt. Ook kan de Pokémon nu Ghost/Spook Pokémon raken met Normal/Gewone en Fighting/Vecht type aanvallen
FRUSTRATION
(Frustratie)
Normal - 100% 20 Des te meer hekel de Pokémon aan zijn trainer heeft des te hoger is de schade (met een maximum basisschade van 102) die de tegenstander oploopt
FURY ATTACK
(Furieaanval)
Normal 15 85% 20 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt *
FURY CUTTER
(Furiesnijder)
Bug 10 95% 20 De schade verdubbelt elke keer als deze aanval achter elkaar gebruikt wordt tot een maximum van 160 in de vijfde beurt, maar als de aanval mist begint de schade weer op het basisniveau
FURY SWIPES
(Furieslag)
Normal 18 80% 15 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt *
FUTURE SIGHT
(Toekomstbeeld)
Psychic 80 90% 15 De aanval raakt de tegenstander pas 2 beurten later. Vreemd genoeg wordt er geen rekening gehouden met weerstanden en zwakheden. Dus de aanval is niet super effectief tegen Fighting en Poison Pokémon, maar kan daarentegen wel Dark Pokémon raken
GIGA DRAIN
(Giga Drain)
Grass 60 100% 5 De Pokémon absorbeert HP van de tegenstander gelijk aan de helft van de aangebrachte schade
GLARE
(Staar)
Normal - 75% 30 Verlamt de tegenstander
GROWL
(Grom)
Normal - 100% 40 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander met 1 level
GROWTH
(Groei)
Normal - 100% 40 Verhoogt tijdelijk de speciale aanval van de Pokémon van met 1 level
GUILLOTINE
(Guillotine)
Normal - 30% 5 Als deze aanval lukt wordt de tegenstander in één keer uitgeschakeld
GUST
(Windvlaag)
Flying 40 100% 35 Brengt dubbele toe aan de tegenstander als hij Fly heeft gebruikt
HARDEN
(Verharding)
Normal - 100% 30 Verhoogt tijdelijk de verdediging van de Pokémon van met 1 level
HAZE
(Waas)
Ice - 100% 30 Neutraliseert alle statusveranderingen (verdediging, aanval, snelheid, etc.) op beide Pokémon
HEADBUTT
(Kopstoot)
Normal 70 100% 15 30% kans dat de tegenstander de volgende beurt niet kan aanvallen. Buiten gevechten kun je er mee aan sommige bomen schudden
HEAL BELL
(Genezingsbel)
Normal - 100% 5 Neutraliseert alle effecten (slaap, vergiftiging, verbranding, bevriezing, maar niet verwarring.) op al de Pokémon van de trainer
HI JUMP KICK
(Hoge Sprongschop)
Fighting 85 90% 20 Als de Pokémon mist loopt hij 1/8 van de schade op die hij aangebracht zou hebben
HIDDEN POWER
(Verborgen Kracht)
Normal - 100% 15 Het type van de aanval en de schade die wordt toegebracht aan de tegenstander is afhankelijk van de Pokémon die de aanval gebruikt
HORN ATTACK
(Hoornaanval)
Normal 65 100% 25 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
HORN DRILL
(Hoornboor)
Normal - 30% 5 Als deze aanval lukt wordt de tegenstander in één keer uitgeschakeld
HYDRO PUMP
(Hydropomp)
Water 120 80% 5 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
HYPER BEAM
(Hyperstraal)
Normal 150 90% 5 Na de aanval moet de Pokémon 1 beurt herstellen
HYPER FANG
(Hyperklauw)
Normal 80 90% 15 10% kans dat de tegenstander een beurt over slaat
HYPNOSIS
(Hypnose)
Psychic - 60% 20 Laat de tegenstander in slaap vallen
ICE BEAM
(IJsstraal)
Ice 95 100% 10 10% kans dat de tegenstander bevriest
ICE PUNCH
(IJsslag)
Ice 75 100% 15 10% kans dat de tegenstander bevriest
ICY WIND
(IJswind)
Ice 55 95% 15 Verlaagt tijdelijk de snelheid van de tegenstander met 1 level
IRON TAIL
(IJzeren Staart)
Steel 100 75% 15 30% kans dat de verdediging van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
JUMP KICK
(Sprongschop)
Fighting 70 95% 25 Als de Pokémon mist loopt hij 1/8 van de schade op die hij aangebracht zou hebben
KARATE CHOP
(Karateslag)
Normal 50 100% 25 Heeft 25% kans op een voltreffer
KINESIS
(Kinese)
Psychic - 80% 15 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander met 1 level *
LEECH LIFE
(Onttrek Leven)
Bug 20 100% 15 De Pokémon absorbeert HP van de tegenstander gelijk aan de helft van de aangebrachte schade
LEECH SEED
(Onttrek HP)
Grass - 90% 10 De Pokémon absorbeert elke beurt HP van de tegenstander (1/8 van zijn max. HP), zelfs als de trainer wisselt van Pokémon
LEER
(Lonk)
Normal - 100% 30 Verlaagt tijdelijk de verdediging van de tegenstander met 1 level *
LICK
(Lik)
Ghost 20 100% 30 30% kans dat de tegenstander verlamd raakt
LIGHT SCREEN
(Lichtscherm)
Psychic - 100% 30 Verlaagt de opgelopen schade met 50% gedurende de volgende 5 beurten, zelfs als de trainer van Pokémon wisselt
LOCK-ON
(Aankoppeling)
Normal - 100% 5 De volgende aanval is altijd raak (tenzij Protect of Endure was gebruikt door de tegenstander)
LOVELY KISS
(Nachtkus)
Normal * - 75% 10 Laat de tegenstander in slaap vallen
LOW KICK
(Lage Schop)
Fighting 50 90% 20 30% kans dat de tegenstander een beurt overslaat
MACH PUNCH
(Mach Slag)
Fighting 40 100% 30 De Pokémon valt als eerste aan. Als beide Pokémon deze aanval gebruiken valt de snelste als eerste aan
MAGNITUDE
(Grootte)
Ground - 100% 30 Een random nummer tussen de 4 en 10 wordt gegenereerd. De kansverdeling is: 4 (5%), 5 (10%), 6 (20%), 7 (30%), 8 (20%), 9 (10%), 10 (5%). Oplopend van 4 tot 10 brengt de aanval 10, 30, 50, 70, 90, 110 of 150 basisschade toe. Kan ook een tegenstander raken die Dig heeft gebruikt
MEAN LOOK
(Boos Oog)
Normal - 100% 5 Voorkomt dat de tegenstander vlucht zolang de Pokémon die de aanval heeft gebruikt nog in de strijd is
MEDITATE
(Meditatie)
Psychic - 100% 40 Verhoogt tijdelijk de aanvalskracht van de Pokémon met 1 level
MEGA DRAIN
(Mega Drain)
Grass 40 100% 10 De Pokémon absorbeert HP van de tegenstander gelijk aan de helft van de aangebrachte schade
MEGA KICK
(Megaschop)
Normal 120 75% 5 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
MEGA PUNCH
(Megaslag)
Normal 80 85% 20 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
MEGAHORN
(Megahoorn)
Bug 120 85% 10 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
METAL CLAW
(Metalen Klauw)
Steel 50 95% 35 10% kans dat de aanvalskracht van de Pokémon tijdelijk met 1 level wordt verhoogd
METRONOME
(Metronoom)
Normal - 100% 10 Een willekeurig aanval (van alle aanvallen, dus niet alleen TMs) wordt uitgevoerd *
MILK DRINK
(Melk Drinken)
Normal - 100% 10 Herstelt de helft van de HP van de Pokémon. Buiten gevechten kun je een vijfde van de HP aan een van de andere Pokémon van de geven
MIMIC
(Imitatie)
Normal - 100% 10 De Pokémon kopieert de laatste aanval van de tegenstander en kan deze dan tijdens de rest van het gevecht gebruiken
MIND READER
(Gedachtenlezer)
Normal - 100% 5 De volgende aanval is altijd raak (tenzij Protect of Endure was gebruikt door de tegenstander)
MINIMIZE
(Minimalizeer)
Normal - 100% 20 Verhoogt tijdelijk de kans om aanvallen te ontwijken van de Pokémon met 1 level
MIRROR COAT
(Spiegellaag)
Psychic - 100% 20 De Pokémon valt altijd als laatste aan en brengt, alleen bij speciale aanvallen van de tegenstander, dubbele schade aan aan de tegenstander
MIRROR MOVE
(Spiegelbeweging)
Flying - 100% 20 De Pokémon kopieert de laatste aanval van de tegenstander
MIST
(Mist)
Ice - 100% 30 Verdediging tegen speciale aanvallen die de statistieken (aanval, verdediging, etc.) verlagen
MOONLIGHT
(Maanlicht)
Normal - 100% 5 Herstelt HP van de Pokémon. De hoeveelheid hangt af van het tijdstip en werkt 's nachts (tussen 6 's avonds en 4 uur 's ochtend) het beste en herstelt dan de helft van de max. HP. Op andere tijdstippen herstelt het ¼ van de max. HP
MORNING SUN
(Ochtendzon)
Normal - 100% 5 Herstelt HP van de Pokémon. De hoeveelheid hangt af van het tijdstip en werkt 's morgens (tussen 4 en 10 uur) het beste en herstelt dan de helft van de max. HP. Op andere tijdstippen herstelt het ¼ van de max. HP
MUD-SLAP
(Modderslag)
Ground 20 100% 10 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander met 1 level
NIGHTMARE
(Nachtmerrie)
Ghost - 100% 15 Werkt alleen als de tegenstander slaapt, waarbij de tegenstander dan ź van zijn HP per beurt verliest
NIGHT SHADE
(Nachtschaduw)
Ghost - 100% 15 De toegebrachte schade is gelijk aan het level van de Pokémon
OCTAZOOKA
(Octazooka)
Water 65 85% 10 50% kans dat de nauwkeurigheid van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
OUTRAGE
(Woede)
Dragon 90 100% 15 De Pokémon valt 2 of 3 beurten aan met deze aanval en daarna is de Pokémon verward
PAIN SPLIT
(Pijn Delen)
Normal - 100% 20 De HP van de Pokémon en de tegenstander worden gelijk verdeeld over de twee Pokémon. Dus gebruik de aanval als jezelf nog maar heel weinig HP over hebt en de tegenstander nog veel
PAY DAY
(Afrekening)
Normal 40 100% 20 De trainer krijgt na het gevecht extra geld gelijk aan het level van de Pokémon keer het aantal aanvallen keer 2
PECK
(Pik)
Flying 35 100% 35 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
PERISH SONG
(Ondergangslied)
Normal - 100% 5 Beide Pokémon worden over 3 beurten uitgeschakeld. Het effect verdwijnt als de aanvaller zijn Pokémon wisselt (de tegenstander kan zijn Pokémon niet wisselen!)
PETAL DANCE
(Bloemendans)
Grass 70 100% 20 De Pokémon valt 2 of 3 beurten aan met deze aanval en daarna is de Pokémon verward
PIN MISSLE
(Naaldraket)
Bug 14 85% 20 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
POISON GAS
(Gifgas)
Poison - 55% 40 Vergiftigt de tegenstander
POISON POWDER
(Gifpoeder)
Poison - 75% 35 Vergiftigt de tegenstander
POISON STING
(Gifangel)
Poison 15 100% 35 30% kans dat de tegenstander wordt vergiftigd
POUND
(Stamp)
Normal 40 100% 35 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
POWDER SNOW
(Poedersneeuw)
Ice 40 100% 25 30% kans dat de tegenstander bevriest
PRESENT
(Kadootje)
Normal - 90% 15 Random effect: of de aanval heeft een basisschade van 40 (40%), 80 (30%) of 120 (10%) of de tegenstander herstelt ¼ van zijn max. HP (20%)!
PROTECT
(Bescherming)
Normal - 100% 10 De aanval van de tegenstander heeft geen effect in dezelfde beurt. De kans op succes neemt af als de aanval achter elkaar gebruikt wordt
PSYBEAM
(Psychostraal)
Psychic 65 100% 20 10% kans dat de tegenstander verward raakt
PSYCH UP
(?)
Normal - 100% 10 De Pokémon krijgt tijdelijk dezelfde speciale bonussen (verhoging van aanval, verdediging, etc.) die de tegenstander heeft
PSYCHIC
(Psychisch)
Psychic 90 100% 10 10% kans dat de speciale verdediging van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd
PSYWAVE
(Psychotisch)
Psychic - 80% 15 Verandert de speciale aanvalskracht random zodat de schade aan de tegenstander kan varieren van 1 HP tot 1˝ keer het level van de aanvallende Pokémon
PURSUIT
(Achtervolging)
Dark 40 100% 20 De tegenstander loopt dubbele schade op als hij in de beurt na deze aanval zijn Pokémon wisselt
QUICK ATTACK
(Snelle Aanval)
Normal 40 100% 30 De Pokémon valt als eerste aan. Als beide Pokémon deze aanval gebruiken valt de snelste als eerste aan
RAGE
(Razernij)
Normal 20 100% 20 Als de Pokémon schade oploopt wordt, als de aanval achter elkaar gebruikt wordt, de aanvalskracht groter
RAIN DANCE
(Regendans)
Water - 90% 5 Verhoogt gedurende 5 beurten de aanvalskracht van water type aanvallen met 50%, verlaagt de opgelopen schade door vuur type aanvallen met 50%, maakt de nauwkeurigheid van Thunder 100% (zelfs als de tegenstander ontwijkingsverhogende aanvallen zoals Double Team heeft gebruikt), zorgt er voor dat Solar Beam een extra beurt nodig heeft om op te laden, verlaagt de effectiviteit van Moon Light, Morning Sun en Synthesis met 50%
RAPID SPIN
(Snelle Draai)
Normal 20 100% 40 Bevrijdt een Pokémon van aanvallen zoals Fire Spin, Wrap en Leech Seed
RAZOR LEAF
(Mesblad)
Grass 55 95% 25 Heeft 25% kans op een voltreffer
RAZOR WIND
(Meswind)
Normal 80 75% 10 De Pokémon gloeit op tijdens de eerste beurt en valt de tweede beurt aan
RECOVER
(Herstel)
Normal - 100% 20 Herstelt HP gelijk aan de helft van de maximum HP van de Pokémon
REFLECT
(Reflecteer)
Psychic - 100% 20 Verlaagt de schade van fysieke aanvallen met 50% gedurende de volgende 5 beurten, zelfs als de trainer wisselt van Pokémon
REST
(Rust)
Psychic - 100% 10 De HP van de Pokémon herstelt volledig, de Pokémon geneest van vergiftiging en verlamming en valt dan 3 beurten in slaap
RETURN
(Terugkeer)
Normal - 100% 20 Des te aardiger de Pokémon zijn trainer vindt des te hoger is de schade (met een maximum basisschade van 102) die de tegenstander oploopt
REVERSAL
(Tegenslag)
Fighting - 100% 15 De schade is groter als de HP van de Pokémon lager is
ROAR
(Brul)
Normal - 100% 20 Tegen wilde Pokémon wordt het gevecht beëindigd. Tegen trainers laat het de tegenstander van Pokémon wisselen. Valt altijd als laatste aan *
ROCK SLIDE
(Lawine)
Rock 75 90% 10 30% kans dat de tegenstander de volgende beurt niet kan aanvallen
ROCK SMASH
(Rotsslag)
Fighting 20 100% 15 50% kans dat de verdediging van de tegenstander tijdelijk met 1 level wordt verlaagd. Buiten gevechten kun je er sommige rotsen mee stuk slaan
ROCK THROW
(Steenworp)
Rock 50 90% 15 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
ROLLING KICK
(Rolschop)
Fighting 60 85% 15 30% kans dat de tegenstander de volgende beurt niet kan aanvallen
ROLLOUT
(Doorrol)
Rock 30 90% 20 Gedurende 5 beurten valt de Pokémon aan met deze aanval. Elke beurt wordt de schade 2 x hoog (dat is 480 schade bij de 5e keer!). Als de aanval mist begint de schade begint weer bij de basisschade
SACRED FIRE
(Heilig Vuur)
Fire 100 95% 5 50% kans dat de tegenstander zich verbrandt
SAFEGUARD
(Beveiliging)
Normal - 100% 25 Beschermt de Pokémon 5 beurten tegen alle speciale effecten (zoals verlamming of slaap)
SAND-ATTACK
(Zandaanval)
Ground * - 100% 15 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander met 1 level
SANDSTORM
(Zandstorm)
Rock - 100% 10 Beide Pokémon lopen 5 beurten schade op gelijk aan 1/8 van hun max. HP. Rock/Steen, Steel/Staal en Ground/Grond type Pokémon zijn immuun voor het effect van Sandstorm
SCARY FACE
(Eng Gezicht)
Normal - 90% 10 Verlaagt tijdelijk de snelheid van de tegenstander met 2 levels
SCRATCH
(Krab)
Normal 40 100% 35 * Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
SCREECH
(Gil)
Normal - 85% 40 Verlaagt tijdelijk de verdediging van de tegenstander met 2 levels
SEISMIC TOSS
(Seismische Worp)
Fighting - 100% 20 De toegebrachte schade is gelijk aan het level van de Pokémon
SELF DESTRUCT
(Zelfvernietiging)
Normal 200 100% 5 Na de aanval is de Pokémon uitgeschakeld
SHADOW BALL
(Schaduwbal)
Ghost 80 100% 15 20% kans dat de speciale verdediging van de tegenstander tijdelijk met 2 levels wordt verlaagd
SHARPEN
(Versterken)
Normal - 100% 30 Verhoogt tijdelijk de aanvalskracht van de Pokémon met 1 level
SING
(Zang)
Normal - 55% 15 Laat tegenstander in slaap vallen
SKETCH
(Schets)
Normal - 100% 1 Leert de laatste aanval die de tegenstander tegen je gebruikt heeft en vergeet Sketch
SKULL BASH
(Schedelbeuk)
Normal 100 100% 15 De Pokémon buigt zijn hoofd tijdens de eerste beurt en valt de tweede beurt aan en verhoogt tijdelijk zijn verdediging met 1 level
SKY ATTACK
(Luchtaanval)
Flying 140 90% 5 De Pokémon gloeit op tijdens de eerste beurt en valt de tweede beurt aan
SLAM
(Smijt)
Normal 80 75% 20 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
SLASH
(Hak)
Normal 70 100% 20 Heeft 25% kans op een voltreffer
SLEEP POWDER
(Slaappoeder)
Grass - 75% 15 Laat tegenstander in slaap vallen
SLEEP TALK
(Slaappraat)
Normal - 100% 10 Pokémon valt, alleen als hij slaapt, aan met één van de aanvallen van de tegenstander
SLUDGE
(Blubber)
Poison 65 100% 20 30% kans dat de tegenstander wordt vergiftigd
SLUDGE BOMB
(Blubberbom)
Poison 90 100% 10 30% kans dat de tegenstander wordt vergiftigd
SMOG
(Smog)
Poison 20 70% 20 40% kans dat de tegenstander wordt vergiftigd
SMOKESCREEN
(Rookgordijn)
Normal - 100% 20 Verlaagt tijdelijk de nauwkeurigheid van de tegenstander
SNORE
(Snurk)
Normal 40 100% 15 30% kans dat de tegenstander een beurt over slaat. Kan alleen gebruikt worden als de Pokémon slaapt
SOFTBOILED
(Halfgaar)
Normal - 100% 10 Herstelt HP gelijk aan de helft van de maximum HP van de Pokémon. Buiten gevechten kun je 1/5 HP herstellen van een van je Pokémon ten koste van 1/5 HP van de Pokémon die de aanval dan gebruikt
SOLAR BEAM
(Zonnestraal)
Grass 120 100% 10 Pokémon gloeit op tijdens de eerste beurt en valt de tweede beurt aan. Als Sunny Day is gebruikt valt de Pokémon echter direct aan
SONIC BOOM
(Supersone Knal)
Normal - 90% 20 Veroorzaakt 20 HP schade bij de tegenstander
SPARK
(Vonk)
Electric 65 100% 20 30% kans dat de tegenstander verlamd raakt
SPIDER WEB
(Spinneweb)
Bug - 100% 10 Voorkomt dat wilde Pokémon vluchten en dat trainers wisselen van Pokémon
SPIKE CANNON
(Spijkerkanon)
Normal 20 100% 15 De Pokémon valt 2 tot 5 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt
SPIKES
(Spijkers)
Ground - 100% 20 Elke keer als de tegenstander van Pokémon wisselt loopt de nieuwe Pokémon schade op (1/8 van zijn max. HP). Flying/Vlieg Pokémon zijn immuun voor deze aanval
SPITE
(Plaag)
Ghost - 100% 10 Verlaagt de PP van de aanval die de tegenstander als laatste heeft gebruikt met 2 tot 5 punten
SPLASH
(Klater)
Normal - 100% 40 Doet helemaal niets
SPORE
(Spoor)
Grass - 100% 15 Laat de tegenstander in slaap vallen
STEEL WING
(Staalvleugel)
Steel 70 90% 25 10% kans dat de verdediging van de Pokémon tijdelijk met 1 level wordt verhoogd
STOMP
(Stomp)
Normal 65 100% 20 30% kans dat de tegenstander een beurt over slaat
STRENGTH
(Kracht)
Normal 80 100% 15 Veroorzaakt schade aan de tegenstander. Buiten gevechten kun je er rotsblokken mee verplaatsen
STRING SHOT
(Bindschot)
Bug - 95% 40 Verlaagt tijdelijk de snelheid van de tegenstander met 1 level
STRUGGLE
(Worstel)
Normal 50 100% - Wordt gebruikt als alle PP van de aanvallen op is, maar de Pokémon ontvangt zelf ź van de schade toegebracht aan de tegenstander *
STUN SPORE
(Verdeelspoor)
Grass - 75% 30 Verlamt de tegenstander
SUBMISSION
(Onderwerping)
Fighting 80 80% 25 De Pokémon loopt zelf ¼ van de schade van de tegenstander op
SUBSTITUTE
(Kloon)
Normal - 100% 10 De Pokémon gebruikt ź van zijn HP om een kloon te maken die automatisch vecht. De originele Pokémon heeft geen last van de schade of statusveranderingen (zoals verlamming, slaap, etc.) die de kloon oploopt
SUNNY DAY
(Zonnige Dag)
Fire - 90% 5 Verhoogt gedurende 5 beurten de aanvalskracht van fire/vuur type aanvallen met 50%, verlaagt de opgelopen schade door water type aanvallen met 50%, maakt de nauwkeurigheid van Thunder 50%, zorgt er voor dat Solar Beam afgevuurd kan worden zonder een beurt over te slaan om op te laden, verdubbelt de effectiviteit van Moon Light, Morning Sun en Synthesis, heeft 10% kans om een bevroren Pokémon te ontdooien
SUPER FANG
(Superklauw)
Normal - 90% 10 De tegenstander verliest de helft van zijn HP
SUPERSONIC
(Supersonisch)
Normal - 55% 20 Verwart de tegenstander
SURF
(Surf)
Water 95 100% 15 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander. Buiten gevechten kun je er mee over water reizen
SWAGGER
(Opschepperij)
Normal - 90% 15 Verwart de tegenstander en verhoogt de aanvalskracht van de Pokémon tijdelijk met 2 levels
SWEET KISS
(Lieve Kus)
Normal - 75% 10 Verwart de tegenstander
SWEET SCENT
(Zoete Geur)
Normal - 100% 20 Verlaagt de kans om aanvallen te ontwijken van de tegenstander tijdelijk met 1 level. Buiten gevechten laat het wilde Pokémon te voorschijn komen in het veld/gras of in grotten
SWIFT
(Snel)
Normal 60 100% 20 De aanval is altijd raak. Zelfs als de tegenstander Double Team of Minimize heeft gebruikt *
SWORDS DANCE
(Zwaarddans)
Normal - 100% 30 Verhoogt tijdelijk de aanvalskracht van de Pokémon met 2 levels
SYNTHESIS
(Synthese)
Grass - 100% 5 Herstelt HP van de Pokémon. De hoeveelheid hangt af van het tijdstip en werkt overdag (tussen 10 uur 's ochtend en 6 uur 's avonds) het beste en herstelt dan de helft van de max. HP. Op andere tijdstippen herstelt het ¼ van de max. HP
TACKLE
(Tackle)
Normal 35 95% 35 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
TAIL WHIP
(Staartzweep)
Normal - 100% 30 Verlaagt tijdelijk de verdediging van de tegenstander met 1 level
TAKE DOWN
(Haal Neer)
Normal 90 85% 20 De Pokémon loopt zelf ¼ van de schade van de tegenstander op
TELEPORT
(Teleporteer)
Psychic - 100% 20 Tegen wilde Pokémon wordt het gevecht beëindigd. Buiten gevechten word je naar het laatstbezochte Pokémon Center getransporteerd
THIEF
(Dief)
Dark 40 100% 10 Steelt item van de tegenstander als hij er een bij zich heeft
THRASH
(Afranseling)
Normal 90 100% 20 De Pokémon valt 2 of 3 beurten aan met deze aanval en daarna is de Pokémon verward
THUNDER
(Donder)
Electric 120 70% 10 30% kans dat de tegenstander verlamd raakt. Als de tegenstander Fly heeft gebruikt brengt de aanval dubbele schade aan.
THUNDER WAVE
(Dondergolf)
Electric - 100% 20 Verlamt de tegenstander
THUNDERBOLT

(Bliksemstraal)
Electric 95 100% 15 10% kans dat de tegenstander verlamd raakt
THUNDERPUNCH
(Donderslag)
Electric 75 100% 15 10% kans dat de tegenstander verlamd raakt
THUNDERSHOCK
(Donderschok)
Electric 40 100% 30 10% kans dat de tegenstander verlamd raakt
TOXIC
(Vergiftig)
Poison - 85% 10 Vergiftigt de tegenstander (elke beurt dat de tegentander vergiftigd is loopt de schade op)
TRANSFORM
(Transformeer)
Normal - 100% 10 Transformeert de Pokémon naar een kopie van zijn tegenstander (behalve de HP), maar elke aanval heeft slechts 5 PP
TRI ATTACK
(Tri Aanval)
Normal 80 100% 10 20% kans dat de tegenstander verlamd raakt of verbrandt of bevriest
TRIPLE KICK
(Tripleschop)
Fighting 10 90% 10 De Pokémon valt 1 tot 3 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt en na elke hit wordt de schade 10 punten hoger. Als de aanval mist begin je weer bij de basisschade (van 10)
TWINEEDLE
(Dubbelnaald)
Bug 25 100% 20 De Pokémon valt 2 keer achter elkaar aan in dezelfde beurt. 20% kans dat de tegenstander wordt vergiftigd
TWISTER
(Cycloon)
Dragon 40 100% 20 20% kans dat de tegenstander een beurt over slaat. Brengt dubbele schade toe aan een Pokémon die Fly heeft gebruikt
VICEGRIP
(Handgreep)
Normal 55 100% 30 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
VINE WHIP
(Roede)
Grass 35 100% 10 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
VITAL THROW
(Levensworp)
Fighting 70 100% 10 De Pokémon valt altijd als laatste aan maar de aanval is dan altijd raak, zelfs als de tegenstander ontwijkings-verhogende aanvallen zoals Double Team of Minimize heeft gebruikt
WATER GUN
(Waterpistool)
Water 40 100% 25 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
WATERFALL
(Waterval)
Water 80 100% 15 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander. Buiten gevechten kun je er mee tegen watervallen opzwemmen
WHIRLPOOL
(Draaikolk)
Water 15 70% 15 Voorkomt 2 tot 5 beurten dat de tegenstander kan vluchten en brengt dan extra schade toe aan de tegenstander (1/16 van zijn max. HP) bovenop de schade die een andere aanval in die beurt veroorzaakt. Buiten gevechten kun je er whirlpools (draaikolken) mee laten verdwijnen, zodat je er langs kunt zwemmen
WHIRLWIND
(Wervelwind)
Normal - 100% 20 Tegen wilde Pokémon wordt het gevecht beëindigd. Tegen trainers laat het de tegenstander van Pokémon wisselen. Valt altijd als laatste aan *
WING ATTACK
(Vleugelaanval)
Flying 60 100% 35 Brengt alleen maar schade toe aan de tegenstander
WITHDRAW
(Terugtrekking)
Water - 100% 40 Verhoogt tijdelijk de verdediging van de Pokémon met 1 level
WRAP
(Wikkel)
Normal 15 85% 20 Voorkomt 2 tot 5 beurten dat de tegenstander kan vluchten en brengt dan extra schade toe aan de tegenstander (1/16 van zijn max. HP) bovenop de schade die een andere aanval in die beurt veroorzaakt
ZAP CANNON
(Zapkanon)
Electric 100 50% 5 Verlamt de tegenstander

Paradijzen
Digimon Paradijs
Dragonball Paradijs
Hamtaro Paradijs
Medabots Paradijs
Sailormoon Paradijs
Yu-Gi-Oh Paradijs
Kleurplaten Paradijs
Reclame
TIP
Pokemon Magazine
Affiliates
Pkmn.startpagina.nl
Team Rocket.nl
Pokemon Wolken
Pokémon Holland
Sinterklaas is jarig
Affiliate?